CHÍNH SÁCH

GIỚI THIỆU CÁC CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG TẠI CÀ PHÊ BẢO LỘC

1. Nhà phân phối chính thức

2. Nhà phân phối độc quyền

3. Kênh bán lẻ Online 

4. Độc quyền thương mại

5. Nhượng quyền thương hiệu