Nicaragua Coffee Đặt hàng

Nicaragua Coffee

- Nguồn gốc: nhập khẩu

- Giống chính: Arabica

- Mùi vị: dịu nhẹ, vị trái cây

- Nguyên liệu: nhân sống

- Kích thướt: Sàng 16-18

Độ ẩm: <12%

- Tỷ lệ hạt xấu: 0,2 %

- Giá nhân sống: call

FB : https://www.facebook.com/CAFENHANSONG