Nhà phân phối độc quyền của Cà phê Bảo Lộc

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

1. Điều kiện để trở thành nhà phối độc quyền:

- Khách hàng là quán Cà phê/Nhà hàng/Khách sạn

- Có khả năng phân phối/tiêu thụ cà phê hạt tối thiểu: 250-300kg/tháng

- Am hiểu về các loại Cà phê hạt có trên thị trường

2. Quyền lợi của nhà phân phối độc quyền:

- Bảo hộ quyền lợi độc quyền mua - quyền bán trong tỉnh/thành phố.

- Tư vấn và hướng dẫn chuyên môn về Cà phê hạt

- Hỗ trợ kiến thức chuyên sâu về Marketing

- Hỗ trợ phương pháp bán hàng hiệu quả

3. Phạm vi độc quyền:

- 1 tỉnh, thành phố/lãnh thổ Việt nam