📣Cùng nhau đón bão giá mùa hè 🌞 ưu đãi lên đến >35% tại Cà phê Bảo Lộc - Arabica Cầu Đất
Cà phê sạch - Cà phê chất lượng cao - Cà phê phái sinh- Cà phê Bảo Lộc | Coffee Arabica | Robusta | Culi| Sidamo | Guatemela | Nicaragua | (02.05.2020)
Cà phê Robusta - giống thuần chủng | washed - bắn màu | Rang medium | Pha phin/ pha máy | S16 - siêu phẩm - siêu chắc | hậu vị ngọt ngào nhẹ nhàng | Có gửi mẫu test thử đến Khách hàng |
Robusta S13 - S16 Chất lượng cao & S18 - xuất khẩu | Chế biến ướt.| hạt sàn S18 tiêu chuẩn xuất khẩu.| hạt chín đều 98%, chất lượng cao | Rang hotair công nghệ hiện đại.
Trang: