Cà phê Robusta - giống thuần chủng | washed - bắn màu | Rang medium | Pha phin/ pha máy | S16 - siêu phẩm - siêu chắc | hậu vị ngọt ngào nhẹ nhàng | Có gửi mẫu test thử đến Khách hàng |
Robusta S13 - S16 Chất lượng cao & S18 - xuất khẩu | Chế biến ướt.| hạt sàn S18 tiêu chuẩn xuất khẩu.| hạt chín đều 98%, chất lượng cao | Rang hotair công nghệ hiện đại.
TOP NHỮNG QUÁN CÀ PHÊ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT TẠI THÀNH PHỐ BẢO LỘC (Phần 1)
- Độ ẩm (Moisture) : 12,5% max | - Tỷ lệ hạt đen,vỡ (Black& Broken beans) : 2% max
Trang: